O agentuře

Uměleckou agenturu KVAPILMUSIC provozuje od roku 1993 Vladislav Kvapil, dlouholetý ředitel Moravské filharmonie Olomouc. Od roku 2018 se této činnosti věnuje jako svému hlavnímu oboru podnikání.

Mám dlouholeté zkušenosti, které jsem získal během své praxe hudebního manažera na pozici ředitele významné kulturní instituce, provozováním hudební agentury a praktickým provozováním hudby nejprve jako hudebník  v symfonickém orchestru, později jako člen různých komorních sdružení a také jako moderátor společenských akcí a koncertů pro děti.  Jsem autorem desítek scénářů edukativních představení pro mateřské a základní školy a představení pro děti a rodiče.

V současné době nabízím zprostředkování nejen vynikajících umělců klasické hudby, ale ve svém portfoliu mám i atraktivní crossoverové projekty pro nejširší posluchačskou veřejnost. Dále nabízím unikátní představení němých grotesek doprovázených orchestrem s originální hudbou amerického skladatele, dirigenta a producenta Roberta Israele. Dlouhodobě připravuji a realizuji edukativní i zábavné pořady pro děti včetně technického zabezpečení a foto/video archivace těchto projektů.

Nabízím také zajištění společenských i firemních akcí včetně nabídky kulturního programu, moderování a foto/video archivace. Dokážu zajistit kvalitní taneční skupiny, doprovodný program a moderování na plesy. Jsem schopen na uvedené akce zajistit i stavbu pódia, profesionální zvučení, nasvícení a dle požadavků i catering.

Spolupracuji také s Nadací Malý Noe, která pomáhá dětem. Je mi ctí, že jsem zároveň členem jejího čestného výboru. Podílím se na organizaci každoročních benefičních koncertů. Pro mě osobně je to práce, která má hlubší smysl, pomáhá těm, kteří si sami nikdy nemohou pomoci.

Václav Hudeček

Již více než 25 let spolupracuji s Lád'ou Kvapilem, jednak jako s dlouholetým a úspěšným ředitelem Moravské filharmonie Olomouc a také jako s majitelem umělecké agentury a v neposlední řadě i jako s hudebníkem.

Vždy jsem byl velmi spokojený s dokonalou organizaci všech našich akcí, kreativitou a nadšením, s jakým přistupoval k naší spolupráci a v neposlední řadě profesionalitou a spolehlivostí.

Václav Hudeček

houslový virtuos
Jaroslav Strejček

Pana Vladislava Kvapila znám jako výborného manažera, skvělého hudebníka, poutavého moderátora a dobrého člověka. Je členem Čestného výboru naší Nadace Malý Noe, kde výborně uplatňuje všechny tyto své přednosti.

V naší nadaci pomáhá již čtrnáctým rokem. Vždy bez nároku na odměnu, s láskou a pokorou. Bez jeho obětavé práce pro děti v nouzi by naše nadace nikdy nedokázala pomáhat tak úspěšně, jak se nám daří.

Jaroslav Strejček

předseda správní rady Nadace Malý Noe
Josef Němý

S panem Vladislavem Kvapilem naše zlínská filharmonie Bohuslava Martinů spolupracuje v oblasti koncertů pro děti již dlouhou řadu let.

Osobně oceňuji, že pan Kvapil nejen připraví zajímavou dramaturgii těchto koncertů, ale především jako moderátor dokáže během koncertu děti vždy zaujmout tak, že jsou součástí koncertu. Ze škol máme na jeho dětské koncerty vždy pozitivní reakce.

Josef Němý

ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů