Umělci

Jiří Petrdlík

dirigent (Česko)

Jiří Petrdlík /*1977/ náleží k nejvýraznějším dirigentským osobnostem své generace. Vystudoval klavír, trombon a dirigování (1995-2000 Pražská konzervatoř, 2000-2005 Akademie múzických umění v Praze) u prof. Hynka Farkače, Miroslava Košlera, Miriam Němcové, Radomila Elišky, Tomáše Koutníka a na mistrovských kurzech šéfdirigenta New York Philharmonic Kurta Masura a BBC Philharmonic Jiřího Bělohlávka. Současně také získal několik ocenění z mezinárodních soutěží (např. D. Flick Conductor Competition London).

V letech 2002-2009 působil nejprve jako dirigent Národního divadla v Brně a následně jako šéfdirigent Městského divadla v Brně. Od roku 2004 je angažován jako stálý dirigent divadla J. K. Tyla v Plzni, kde od sezóny 2020/21 stojí v čele souboru opery. Často pohostinsky vystupuje na zahraničních i našich scénách (např. Varšava, Káhira, Toulouse, Oděsa, Szeged, Messina, Granada, North Texas University Opera, Národní divadlo v Praze).

Na poli symfonické hudby Jiří Petrdlík spolupracuje s většinou českých orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice aj.) a pravidelně diriguje významná tělesa po celé Evropě (Vídeň, Frankfurt, Zňrich, Lisabon, Porto, Varšava ad.), Severní Americe (Toronto ad.) i Asii (Wuhan, Nanning, Dalian, Tokio, Nagano ad.).

V roce 2010 zahájil dlouholetou spolupráci s Káhirským symfonickým orchestrem, kde působil v letech 2011-2015 jako generální hudební ředitel a šéfdirigent.

Od sezóny 2015/16 je hlavním hostujícím dirigentem Podkarpatské filharmonie Rzeszow (Polsko) a stálým spolupracovníkem americké nahrávací společnosti Parma Recordings. S renomovanými sólisty (např. Dimitry Ashkenazy, Ivo Kahánek, Karel Košárek, Jan Simon, Eva Urbanová, Ivan Kusnjer, Soňa Červená aj.) se představil na prestižních pódiích a festivalech (Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, Musik der Meister Wien, Lehár festival Bad Ischl aj.).

Jiří Petrdlík rozvinul i bohatou činnost sbormistrovskou (od roku 2009 umělecký šéf Pražského smíšeného sboru), muzikologickou, publikační a pedagogickou (Univerzita Karlova – PhD., Konzervatoř J. Ježka v Praze – vedoucí oddělení dirigování). Je také předsedou poroty mezinárodního festivalu Praga Cantat a jako porotce je zván i do mnohých mezinárodních soutěží.

Je členem Společnosti A. Dvořáka a předsedou Společnosti Z. Fibicha a od roku 2016 ředitelem světově unikátního festivalu koncertního melodramu Melodramfest.

Petrdlíkův široký repertoár zahrnuje skladby nejrůznějších žánrů a stylových období. V rámci své nahrávací činnosti často věnuje pozornost zřídka uváděným dílům minulých epoch i nejnovější tvorbě (např. Gluck – Ezio, Beethoven – Kantáta na smrt císaře Josefa II. a Kantáta ke korunovaci císaře Leopolda II., Foerster – Glagolská mše, Fibich – Missa brevis, Martinů – Kuchyňská revue, Polní mše, Moniuszko – výběr z oper, Prokofjev – Evžen Oněgin, Lukáš — Pocta tvůrcům).

Více na www.jiripetrdlik.cz